גניבה

שאלה: 

שלום,
כבוד הרב וכל באי השו"ת. גניבה וההנאה מהגנוב, מה חמור יותר? למה?
תודה.

תשובה: 

אם כוונתך לשני בני אדם. אחד גנב, והשני קנה ממנו דבר גנוב ביודעין ונהנה מן הגניבה, הרי שמבחינה הלכתית, רק הגנב עבר על הלאו, לא תגנוב, ואילו הקונה או הנהנה מן הגניבה, רק מסייע בידי עוברי עברה. אולם יש פן אחר לעניין, הגנב מודע לכך שהוא צריך לשוב בתשובה, והוא יכול לשוב בתשובה ולתקן את קלקלתו, כשישלם את דמי הגניבה או את הכפל לנגנב. לא כן הנהנה. הוא לא כל כך מודע שהוא צריך לשוב שבתשובה. וגם לכשיתעורר לשוב בתשובה, כיצד יתקן את קלקלתו? ולכן ייזהר האדם תכלית הזהירות מעבירות הגניבה וכל הנספחים לה.

תאריך: 
24/08/04 ו' אלול התשס"ד
x

Audio Playlist