ת"ח מקלל.

שאלה: 

בבית הכנסת בו אני מתפלל, התגלעו חילוקי דעות בין ת"ח שמקובל על חלק מהציבור, לבין שאר הציבור. בעקבות איזו מחלוקת ניסה אחד הגבאים למנוע (לא פיזית) מהת"ח לעלות בערב שבת ולדרוש. הת"ח קם וקילל את הגבאי ואת בני משפחתו וזרעו וכו'. האם ראוי שת"ח ימשיך להיות דורש בביהכנ"ס, וכיצד רואה ההלכה ענין זה לכשעצמו ?

תשובה: 

אסור להשיב בלי לשמוע את בעלי הדבר, אבל באופן עקרוני מאוד וכללי, אין להעלות על הדעת שתלמיד חכם אמיתי יתפרץ לעיני כל ויקלל קללות כנזכר בשאלתך.

תאריך: 
02/08/04 י"ד אב התשס"ד
x

Audio Playlist