מה לעשות ?

שאלה: 

לכבוד הרה"ג הנני פונה לכבודו בשאלה הלכתית מעשית בעקבות מעשה שאירע לאחרונה. שאלה: לפני כ - 15 שנה הקמתי מניין תפילה עם הנץ החמה בימי שבתות ומועדים – מניין ספרדי לכל דבר לפני כשנתיים הקמתי מניין עם הנץ החמה בימי חול – מניין ספרדי לכל דבר. לפני שנה וחצי הקמתי מניין קבלת שבת מבעוד יום – מניין ספרדי לכל דבר. בכל המניינים שימשתי כגבאי, שליח ציבור, נושא הארגון נעשה על ידי, עליות לתורה אורגנו על ידי, הדלקת האורות, תשלומים, ספר תורה הכל נעשה רק על ידי בלבד. אני קבעתי את לוח הזמנים, מקום התפילה, ואת סדר התפילה. לפני כ -4-5 שנים הצטרף למניין זה (נץ ביום שבת), אדם מלומד ויודע ספר תלמיד חכם, אולם ללא הסמכה תורנית כל שהיא. למרות התנגדות חריפה של הקהל בהיותם מכירים אותו, הוא קיבל גיבוי מלא ממני להמשיך להתפלל במניין. לאחר תקופה הוא ביקש ממני לקרוא באופן קבוע בתורה ולהעביר שיעור לציבור. שוב הציבור התנגד באופן נחרץ, אולם היות ועמדתי מנגד הציבור קיבל את דעתי והבליג על המהלך. ניסיתי בכל דרך לפשר בעמדות. תלמיד חכם זה החל לדרוש בציבור באופן תקיף כבית שמאי, גרעין של כ -2-3 תלמיד שהצטרף סביבו קיבלו אותו כרב עליהם, והפכו בין לילה מבוכרים לתימנים. החלו להתפלל כתימנים, להתעטף כתימנים, לקרוא כתימנים, תלמידים אלו החלו להנהיג בתוך המניין הנהגה תימנית לכל דבר כאשר אני מבקש ופונה להפסיק בדבר ולקיים את המניין כפי שהיה עד כה. תלמידים אלו החלו לגרום למחלוקת בין המתפללים, מתפללים עזבו את המניין עקב המצב, וכל זה כאשר התלמיד החכם עומד מנגד ולא אומר דבר על ההתנהגות הפסולה של תלמידיו. ציבור מתפללים הפסיקו להגיע כאשר התלמיד חכם החל לבזות ציבור מסוים בשל סיבה זו או אחרת. התלמיד חכם היה פוסל קוראים בתורה, פוסל עולים למפטיר, לא נותן לאיש לנהוג מנהג אחר חוץ ממנהג התימני. ציבור רב כעס עלי ודרש במפגיע להוציא מתוך המניין את המתגודדים. התלמיד חכם החל לכפות את דעתו על הציבור הן בהנהגה והן במנהגים. המצב הגיע עד כדי כך שהחלה מחלוקת במניין וציבור המתפללים החל בויכוח על אופי התפילה. בכדי לייצב את המצב ביקשתי מהקבוצה שמונה רק 4- תימנים להפסיק את להתפלל בתוך המניין בכדי להשיב את השלווה למניין הספרדי, ועוד הודעתי חד וחלק והמניין הנו ספרדי ולא תימני. מחלוקת זו לא פסחה על כל אחד מן המניינים הרשומים לעיל. במניין של קבלת שבת מבעוד יום, הציבור החל להפסיק מלהגיע, אופי המניין הספרדי התבטל וכאן התלמיד חכם החל להנהיג תפילה תימנית לכל דבר ועניין כאשר הוא דחק אותנו לצד מבלי יכולת להגיב. אולם המחלוקת של תלמיד חכם זה לא הפסיקה ובתפילת מנחה של שבת שהיא נטו ספרדית, כאשר הנני עולה להיות שליח ציבור הוא יוצא מחוץ לביה"כ וכאשר הוא נשאל מדוע עושה זה הוא מודיע "שכיום חיים פסול מלהיות שליח ציבור" והדבר עובר בין כל מתפללי ביה"כ. הוא לא מורה את זה בקהל אולם כאשר הוא נשאל על כך הוא עונה פרטני לכל שואל. עד היום במשך מספר שנים כאשר הגנתי עליו מכל הייתי כשר להיות שליח ציבור, אולם כאשר הוא כבר לא מקובל בציבור ומכוח הנסיבות הוא יצא מתוך המניין אני כבר פסול מלהיות שליח ציבור? שאלתי: מה ניתן לעשות ע"מ שהתלמיד חכם יפסיק עם המחלוקת ויפסיק להפוך את כולם לתימנים

תשובה: 

הפרטים הרשומים לעיל מוזרים למדי. ובכדי לחוות דעה צריך לשמוע שני הצדדים במעמד אחד. ובכל מקרה יש צורך לדעת הרבה פרטים: האם יש עמותה? היש תקנון? אם אין הנ"ל, ויש למתפללים אסיפה כללית שמחליטה, האם יש ועד נבחר? האם נקבע באיזשהו פורום ייחודו של בית הכנסת? מהו הרכב אוכלוסיית המתפללים לפי המוצא העדתי בימי חול, בשבתות ובמועדים ועוד. האם אותו רב נעלמו ממנו הלכות יסודיות, שאין לשנות ממנהג המקום ושאסור לכפות על הרוב דעת המיעוט? ועוד. לכן לצערי, לא אוכל להתייחס לדברים, עם כל הכאב, ועצתי היא שתפנו לרב המקום או לבי"ד בקרבת מקום, כדי שישמעו את הצדדים במעמד אחד, וייגבו עדויות כראוי ויכריעו בדבר. וה' ישפות שלום ביניכם במהרה בברכה רצון ב"ר יוסף ערוסי הלוי

תאריך: 
18/07/04 כ"ט תמוז התשס"ד
x

Audio Playlist