דילוג לתוכן העיקרי

ניאוף והשלכותיו

שאלה

שלום כבוד הרב,
אני בחור בן 25 שרוצה לתקן חטא שעשיתי ואני מבקשת את הדרכת הרב בעניין, באחד הפעמים שנכנסתי לאינטרנט, נכנסתי לצ'אט (מקום שאנשים משוחחים בו) ושוחחתי עם אישה נשואה, בהתחלה השיחות היו ענייניות וזה עבר לטלפון, באחת הפעמים הגענו לשיחה שמוגדרת כשיחת זימה, אני מודע שזה דבר מכוער, ולכן אני מבקש מכבוד הרב לדעת, האם יש פה ניאוף? (כמובן שזה היה רק טלפונית) האם יש פה לא תחמוד? איך מתקנים את החטא (מעבר לתהליך התשובה של חרטה וקבלה לא לחזור על החטא) אילו דברים מעשיים אצטרך לעשות על מנת שהחטא הזה יכופר? אני מוכן לעשות כל דבר! כל דבר! ואני מבקש מהרב שיאמר לי האם היה פה ניאוף, ומה אני צריך לעשות על מנת שיכופר החטא בשלמות. בבקשה...
בתודה אלמוני.

תשובה

אין ספק שיש בזה אביזרייהו דעריות. והתחככות עם סרסורי עבירה. לבד משקרי תועבה שהם אסורים כשהם לעצמם. לכן עליך להינזר מן האינטרנט שהכשילך. כמו שאמרו חז"ל, שהנופל במשחקי הימורים, משבר את כלי המשחק. עליך להרבות בתפילה ובתורה שהם היסוד לקדושת האדם ולמעשים טובים. ולתת צדקה. ותמיד תלך בדרכו של דוד נעים ישראל, ששם חטאתו לנגדו תמיד, כדי שידע שעליו להיזהר מן העבירה. ושיתכוון היטב בתפילה שה' לא יביאהו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון.