לימוד התלמוד בקהילות ישראל

שאלה: 

חבר שאין לו אינטרנט ביקשני לכתוב, ומכאן זה בלשונו: לכבוד הרב הגאון רבנו רצון ערוסי שליט"א. ראיתי שכת"ר התייחס בעניין לימוד התלמוד בתימן.
רציתי להעביר לכבודו את הנתונים הבאים שלא כ"כ ידועים לכלל הציבור. חקרתי את הנושא לעומק וגיליתי שבתימן למדו גמרא פי כמה וכמה מקהילת בריסק דליטא, ערכתי השוואה בין שתי הקהילות (ליטא מול כל תימן), שהן בעלות אותו מס' אוכלוסין (כ - 45,000). מצאתי שבבריסק של הגאון ר"ח סלובייצ'יק, למדו רק כ100 בחורי ישיבה, כלומר כ -0.25% מכלל היהודים. ועוד כ -25 בתי כנסת שבהם למדו בערב מקצת בעה"ב עין יעקב או מדרש או גמרא וכיוצא בזה, ורוב מוחלט שלא למד כלל. לעומת זאת בתימן של הגאון ר"ח קורח, כמעט כולם ללא יוצא מן הכלל למדו תורה בוקר וערב, בשיעורים קבועים. וכמות לומדי התלמוד בצנעא ועדן ומנאכה ושבאם ובית עדאקה וראדע ועוד ועוד, היו כמה מאות רבות. הייתי רוצה לדעת מה דעת הרב בנושא, גם זכורני שכבודו דיבר בכנס גדול בי -ם בנושא, במעמד רבנים חשובים על חכם צנוע בשם מארי דוד עוואץ', שפתר קושיות בגמרא של ראש ישיבת חברון, הרב סרנא, בקלות רבה תו"כ הליכה. עד כאן לשונו.

תשובה: 

אני מסכים עם כל האמור בדבריך. אולם יש להודות שבתקופה האחרונה התלמוד בתור שכזה נדחה לקרן זווית והיה נחלת יחידים. ותחת זאת עסקו רבים במשנה והלכה, ובמדרש, ובעין יעקב ובקריאת ספר הזוהר. כמו כן גם כשלמדו משנה, הלכה וגמרא, לא תמיד לימוד זה היה לעומק. אין פירושו של דבר שצריך ללמוד בשיטת הפלפול הליטאי, אבל לא למדו בהעמקה, תוך ניסיון להקיש מילתא למילתא ולאבן בין מילתא למילתא מלבד מיעוט. וכל זא בתקופה האחרונה. אם כי אין לנו מקורות על רמת הלימוד בעבר, אבל מתוך היצירות התורניות השונות, לרבות הגות, נראה שאבותינו העמיקו בלימוד התורה.

תאריך: 
17/05/04 כ"ו אייר התשס"ד
x

Audio Playlist