רבדים בלימוד הגמרא

כידוע הרב גם תלמיד חכם גדול וגם נמצא במעמקי האקדמיה. באופן אישי אני מאוד נהנה בלימוד הגמרא בהבנת השכבות השונות בגמרא. ואני מנסה לשזור את השתלשלות התורה מפרשיות שבתורה שבכתב דרך המדרשים, משניות, דברי האמוראים, הסתמא והראשונים, והם נמצאים אצלי בשרשרת הדורות אחד וכולם ניתנו מרועה אחד. האם להמשיך ללמוד כך או לקבל את דברי הרבנים האוסרים לימוד זה.
תודה רבה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אין ספק שהלימוד המושלם הוא לימוד הסוגיא במובן הטכני וגם כל הדברים הנלווים כפי שציינת. אבל צריכים להיזהר מפני שני דברים:
א) שלא להפוך את העיקר לטפל ואת הטפל לעיקר.
ב) מפני השערות בלתי מבוססות.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪