שיטת הרמב"ם באישה נידה

האם הרב יכול להבהיר מדוע היא נחשבת מוקשה. והאם הרב יכול להסביר את הרמב"ם.

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

שיטת הרמב"ם בהלכות המעשיות של ימינו אינה קשה כלל ועיקר. רק שיטתו בעניין ימי נדות וימי זיבות היא נושא למחלוקת. ולפיה יש צורך לספור 7 ו-11 מן היום הראשון שהיא רואה דם מן המקור ואפילו בהיותה תינוקת. וכל דם שנראה בתוך ה-7 הוא נדות וכל דם שנמצא ב-11 ימים הוא זיבות. ומסביב לשיטה זו יש קושי בעניין הווסתות, ובעניין הספירה לאחר לידה וכיו"ב.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪