פתילות של טלית

שאלה: 

קראתי בספר הלכה על הנושא "ציצית". אמרו שאם נקרע פתיל אחד מן הפתיליות אז זה לא כ"כ משנה. ואם נקרעו שני פטליות אז אמרו שם שצריך לעשות שאלת רב. ולכן אני שואל אותך מה עושים אם נקרעו שני פטליות מהצית.
תודה רבה.

תשובה: 

אם נשארו ליד הקשר - כשר. ואם לאו מאחר ומדובר בשני פתילים - פסול.

תאריך: 
12/04/04 כ"א ניסן התשס"ד
x

Audio Playlist