נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה

שאלה: 

לק"י לכבוד מו"ר הרה"ג רצון ערוסי שליט"א ברכות חמות לרגל הצטרפותך לשו"ת מורשת. כידוע מנהג יהודי תימן הוא לאכול ג'עלה לפני סעודות שבת ויו"ט. ולפעמים מגישים בג'עלה גם דברים שנוהגים לטבל אותם באחד משבעה משקים המצריכים נטילת ידיים ובברכה כפי שפסק הרמב"ם. לדוג' בראש השנה אנו נוהגים להוסיף לג'עלה מאכלים מיוחדים לראש השנה כפי המנהג בארץ וביניהם תפוח שמטבלים אותו בדבש. שאלתי: האם כשנוטלים ידיים לדבר שטיבולו במשקה בזמן הג'עלה יש לחזור וליטול ידיים שוב לאכילת הפת ?

תשובה: 

אם המשקה שמטבלים בו, הוא דליל, אז המטבל בו, צריך נטילת ידיים. ולנוהגים כהרמב"ם, צריכים לברך על נט"י. ואין צורך לחזור וליטול ידיים לפת, כי לא היה שום דבר חובה, כמו אמירת ההגדה בליל הסדר, שגורם להסחת דעת, בין הנטילה על דבר שטיבולו במשקה לבין אכילת הפת.

תאריך: 
10/04/04 י"ט ניסן התשס"ד
x

Audio Playlist