ספקות בתפיסת עולמי

שאלה: 

בס"ד כבוד הרב שלום! לאחר ברורים רבים במשנת הרמב"ם ועיקרי תפיסתו של הרב קאפח זצ"ל, "שיניתי את דרכי" והתחלתי ללכת ע"פ תפיסת הרמב"ם בכל התחומים! מזה שנה שאני בדרך זו אך עדיין ישנן מס' שאלות שנשארו פתוחות וללא תשובה מספקת, למרות שבדקתי אותן עם אחד מתלמידיו המובהקים (לכל הדעות!) ביותר של הרב קאפח! שאלות אלו מציקות לי בהמשך דבקותי בדרך זו, אשמח אם כבוד הרב יוכל לענות לי בהקדם. והשאלות הן:
1. ע"פ תפיסת הרמב"ם הקב"ה אינו עושה רע ( מה שברור לי) והכל נגרם בגלל מעשיו של האדם, והאדם הוא האחראי הבלעדי לגורלו!. אך מה ניתן לומר על רבי עקיבא שע"פ המסופר בגמרא לא היה ראוי למיתה בייסורים מצד מעשיו?
2. לגבי הזוהר והקבלה בכלל - הבנתי שאין שלילה של הקבלה והזוהר באופן עקרוני, אך בין השיטין אני מבין שעצם זה שלא מתעסקים כלל עם תחום זה כנראה שהוא בעייתי. אני לא מתכוון לעיסוק פרטי של אדם אלא כשלילת גישה לענף זה של התורה. כפי שנאמר לי מפי אותו רב ששאלתי: " ברמב"ם יש הכל ", האמנם? בכבוד רב ותודה תלמיד.

תשובה: 

1. גם על רבי עקיבא חל הכלל, אין יסורין בלא עוון.
2. רוב חכמי ישראל הם בדעה שאין לו לאדם להתעסק בסתרי תורה לפני שמילא כריסו בבשר ויין שהם התלמוד וההלכה למעשה. כמו כן הרבה מגדולי הפוסקים שעסקו בבירור מנהגים שמקורם בזוהר, ואשר לכאורה הם סותרים דין התלמוד, ואפילו גדול בנגלה ובנסתר כמו הרדב"ז נתן עדיפות במקרה כזה לדין התלמוד.

תאריך: 
08/04/04 י"ז ניסן התשס"ד
x

Audio Playlist