טבילת כלים

שאלה: 

שמעתי מתלמיד חכמים שמארי יוסף קאפח זצ"ל התיר לא להטביל כלים הנקנים מיהודי שקנה מגוי מכיוון שהפכו כבר להיות ברשות היהודי (או החברה היהודית) שמוכר. אפשר לסמוך על זה?

תשובה: 

איני יודע את עמדתו בעניין זה. אך אני יודע שהיו חכמים בתימן, שסמכו על שיטת הראשונים, שסברו שאם היהודי קנה כלים מיהודי שקנה מגוי, אין צריך הטבלת כלים אלו. וכמדומני, שעדות זו שמעתי ממארי ז"ל.

תאריך: 
03/10/12 י"ז תשרי התשע"ג
תגיות: 
x

Audio Playlist