דילוג לתוכן העיקרי

שאלות

שאלה

איך יתכן שיעקב אבינו נישק את רחל בטרם נשא אותה? 2- באיזה גיל נקום לתחיה? אם אדם הוא גלגול נשמה, באיזה גו: הוא יקום? אם קיימת התייחסות לנושא?

תשובה

1. לא היתה נשיקת חיבה, אלא כך נהגו אז כביטוי לשלום, ורק בין קרובי משפחה.
2. על כגון זה אמר הרמב"ם, לא נדע, קודם שיהיה עד שיהיה.