חיבוק ונישוק?

שאלה: 

לכבוד הרב ערוסי שליט"א האם מותר לחבק ולנשק הורים? אם יש מחלוקות אז אם הרב יכול לפרט! ומאיפה המקורות.... אם אפשר!

תשובה: 

רק כשהילדים קטנים, וטרם הגיעו לבגרות. (רמב"ם, הל' אסורי ביאה, פכ"א, ו - ז, ושו"ע אה"ע כא, ז) יש שהתירו לבן גדול לנשק את אחורי היד של אמו.

תאריך: 
25/03/07 ו' ניסן התשס"ז
x

Audio Playlist