ביטול חמץ בשישים

שאלה: 

שלום כבוד הרב
לפי מה שהבנתי, שיטת רבנו הרמב"ם ע"פ מארי, היא שחמץ לפני פסח לא בטל בשישים מפני שהוא היתר בהיתר, ולא משום "חוזר וניעור".
א"כ מה הדין אם החמץ יהיה אסור מצד אחר, כגון איסור "חדש" על התבואה, האם נאמר שכיוון שהוא איסור בהיתר יבוטל גם איסור חמץ בשישים?
וא"כ לכא' ישנו מקום ואפשרות להתיר את כל החמץ שמתערב לפני פסח בשישים או יותר, אם נאסור אותו בכוונה תחילה לפני הפסח, לפני או אחרי שמתערב בשאר המאכלים (כמובן באופנים המותרים שאין בו בעיה לערב איסור לכתחילה) כל התערובת תהיה מותרת בפסח.
ויש לזה פתרונות כגון להשתמש בטבל ולהתנות בסוף שרק החלקים שאין בהם איסור חמץ יהיו מעושרים או יופרשו מהם חלה וכד'.
אפשרות נוספת היא שבעל המאכל ידיר את כל העולם בהנאה מהפירורים שהם חמץ בתוך המאכל (לפני הפסח), ומילא החמץ שבתוכו בטל ויותר לאכילה בפסח.

האם דברים אלו נכונים?

בתודה מראש

תשובה: 

אין איסור חמץ מתבטל, בתערובת לפני פסח, אף שבאותה תערובת יש איסור שאינו חמץ, שמתבטל, כי החמץ שבאותה תערובת בהגיע הפסח, יאסור את התערובת, באכילה במשהו, ובקיום, כזית בכדי אכילת פרס.

תאריך: 
25/03/19 י"ח אדר ב' התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist