פסוקי תורה קודם ברכות התורה

שלום רב לרב.
אנחנו נוהגים ,כידוע, לאמר קודם ברכות התורה, את הקטע "רבון העולמים וכו', קטע שבו מצוטטים פסוקים.
- האם אין בכך בעייה ומדוע?

בברכה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

לנוהגים כן, ניתן להסביר מנהגם, שכל שאומרים פסוקים כחלק מתחינה, או תפילה, אין להם דין של קריאה בתורה.

שאם לא כן, היו אסורים, גם מדין דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בעל פה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪