בשר טחון

תשובת הרב לשאלה בעניין בשר טחון-
רבינו לא התייחס לבשר טחון, אבל לפי שיטתו ההלכתית, אין לטחון בשר אלא א"כ חלטו לפני כן, או צלאו. כי אם יטחנו לפני החליטה או לפני הצלייה, הרי הבשר הטחון יהיה מעורב בדמו, דם שכבר פירש ונאסר.
אמנם יש פוסקים שמתירים לאכלו רק ע"י צלייה, אך אני אוסר, כי אני טוען שהאש שואבת את הדם שבמזרקי הבשר ולא שנילוש בבשר.

א. מי הם הפוסקים שמתירים לאכלו ע"י צלייה?
ב. האם צלייה ע"ג חרס/רעף/נייר המוזכרת במסכת ביצה מועילה לאותם פוסקים גם בעניין בשר טחון על מחבת חמה מאוד?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

א. אם איני טועה, הר"י רצאבי ועוד.

ב. ניתן לצלות בשר על גבי רעף או חרס, אך לא בתוך כלי חרס ולא בתוך מחבת, ולשיטתו לא בשר טחון, רק בשר שאינו טחון.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪