תשלומים בקריאת שמע וברכותיה. והדלקת נרות באכסנייה.

שאלה: 

שלום הרב.
ישלי שתי שאלות:
1. הבנתי שלפי הרמב"ם שזמן ברכות קרית שמע כל היום, כשיוצא מצב שאדם קם לאחר חצות ניום, הוא צריך לקרוא קריאת שמע עם הברכות במנחה ויסמוך גאולה לתפילה. כשאני קורא קריאת שמע אני חייב לעשות זאת עם תפילין, ולכן שאלתי היא מה צריך לעשות במצב שאדם קם ביום שישי לאחר חצות, ואין לו מנחה מוקדמת. האם עדיף להתפלל מנחה ביחידות, ולסמוך גאולה לתפילה עם התפילין, או שבמקרה כזה עדיף להתפלל מנחה במניין ולהניח תפילין בלי לסמוך גאולה לתפילה?.
2. הייתי רוצה לדעת מהי ההלכה כאשר הרבה משפחות נמצאות ביחד באכסנייה(שבת הורים בישיבה מסויימת),
וכל הנשים מדליקות בחדר האוכל, האם האישה צריכה להדליק שם בלי ברכה משום שאין מברכים על תוספת אורה, או שמא כל אישה מדליקה למשפחתה לכן כל אחת צריכה לברך?

תשובה: 

1. זמן ק"ש של שחרית רק עד שלוש שעות, אלא שאם עברו שלוש שעות ולא קרא, קורא כקורא בתורה עם ברכותיה. 

זמן תפילת שחרית עד ארבע שעות, ואם הגיע זמן מנחה, מתפלל מנחה, ואח"כ מתפלל תפילת שמונה עשרה, כתפילת תשלומין.

2. לפי עיקר הדין, אחת תדליק לכולן בברכה, אבל הנשים אינן נשמעות לדין זה, וכל אחת מדליקה בברכה.

תאריך: 
27/02/19 כ"ב אדר א' התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist