ממונות

שאלה: 

בעסקת מכר שבין מוכר ללקוח יש כללי ביטול עסקה. האם יחשב כמנהג המדינה על פי דין תורה.
ובמדה ועל פי החוק, הלקוח אינו יכול לבטל העסקה, האם המוכר רשאי לדרוש דמי ביטול כפי הנראה לו, או שמא יש בזה כללים אחרים.

תשובה: 

התייחס למקרה קונקרטי, ואז אשיבך.

תאריך: 
24/02/19 י"ט אדר א' התשע"ט
x

Audio Playlist