ממונות

בעסקת מכר שבין מוכר ללקוח יש כללי ביטול עסקה. האם יחשב כמנהג המדינה על פי דין תורה.
ובמדה ועל פי החוק, הלקוח אינו יכול לבטל העסקה, האם המוכר רשאי לדרוש דמי ביטול כפי הנראה לו, או שמא יש בזה כללים אחרים.

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

התייחס למקרה קונקרטי, ואז אשיבך.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪