ברכות השחר

שאלה: 

שלום הרב
קראתי ברמב"ם בהלכות תפילה לגבי ברכות השחר שברכה שלא נתחייבתי בה איני צריך לברך (כגון "הנותן לשכוי בינה" ) וגם בשו"ת הרב יוסף קאפח הרב כותב מתוך דיברי הרמב"ם שכוונתו של הרמב"ם היא גם אם עבר זמן הברכה עדיין יכול לברך אותה (רק ברכות השחר )
ואני יודע שכיום אומרים את כל ברכות השחר בין שנתחיבתי בין אם לא
מה עלי לעשות ?

תשובה: 

אכן לפי רבינו, יש מברכות השחר שאין לאמרן אם אין עשייה בצידן, כמו מלביש ערומים או תופעה מסוימת, שומע קול תורנגול.

הלכה זו היא תלמודית, אלא שבימי הגאונים הנהיגו לאמרן בבית הכנסת כדי לזכות את עמי הארצות, אבל מנהג זה לפי רבינו אינו מנהג ראוי.

ולכן הנוהג כהרמב"ם אינו נוהג כמנהג הגאונים.

תאריך: 
20/02/19 ט"ו אדר א' התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist