קבירת ערלה בעפר

שלום לכבוד מו"ר
א. האם נהגו בתימן לקבור את הערלה בעפר לאחר הברית? מעבר לנתינת הערלה בכלי עם עפר בזמן הברית.
ב. האם ידוע לכבוד הרב איך מורי זצ"ל היה נוהג בבריתות בהן היה מוהל. האם נתן את הערלה בכלי עם עפר? האם לאחר הברית היה קובר את הערלה באדמה?
רועי

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

א. אני יודע שבארץ, יהודי תימן, כמו רבים מבני עדות אחרות, קוברים את פירות הערלה, למרות שדינם בשריפה.

ב. נהגו להכניס את הערלה בעפר שנמצא בצלחת, לא הקפידו לקברה.

ג. לא ידוע לי כיצד מארי נהג.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪