שבת

שאלה: 

יורינו רבינו ,
1. מה דין משחקי קופסא בשבת?
2. מהי הסיבה שעיתוני חול אסורים בשבת?
3. מדוע אסור לפתוח רכב בשבת אם הנורות בלוח השעונים נדלקות? האם זה לא פסיק רישא דלא ניחא לה מדרבנן ? הייתי רוצה לדעת את טעם האיסור..
תודה.

תשובה: 

1. מבחינה עקרונית, מותרים. מבחינה מעשית, רק לילדים קטנים ולמעט בדבר, כי ההתעסקות המירבית במשחקים אלו, אינה עולה בקנה אחד עם קדושת השבת.

2. גם עיתון חול שהוא נקי מלשון הרע ומזימה וכיו"ב, אסור לקראו בשבת, בגלל שהקורא מתעסק בענייני חולין, ולא בקודש. ויש גם מודעות מסחרית, שאסורות בקריאה בשבת.

3. לא בכל עניין אנו משתמשים בהיתר של פסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן, בודאי לא בעניין החשמל, שהוא בעייתי מבחינה הלכתית.

תאריך: 
05/01/19 כ"ח טבת התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist