דילוג לתוכן העיקרי

תשלום מיסי ועד הבית

שאלה

אשה קשישה ואלמנה הגרה בבית משותף שבו 22 דירות .כולם שייכים לציבור החרדי וועד הבית טוען שהם פועלים עפ"י דין תורה מאידך ישנן תקנות של האגודה לתרבות הדיור המגדירות את אופן תשלומי מס ועד הבית כך שהסכום יהיה ביחס לגודל הדירה הסכום הנדרש כולל עבור אחזקת המעלית והקשישה גרה בקומת הכניסה ואינה נזקקת לשימוש במעלית. ועד הבית קבע תשלום זהה לכל הדיירים.
השאלות הן: א. אם פועלים מכוח דין תורה האם ניתן לדרוש מהקשישה לממן גם את אחזקת המעלית למרות שאינה נזקקת לה (תקנות תרבות הדיור מאפשרות לדרוש תשלום עבור אחזקת המעלית גם
ממי שאינו משתמש בה כלל)
ב. האם ניתן להתעלם מתקנות האגודה לתרבות הדיור המדרגות את סכום הגביה לפי גודל הדירה ולחייב את הקשישה הגרה בדירה קטנה בסכום זהה לדיירים אחרים הגרים בדירות
מרווחות יותר

תשובה

א. יש לקבוע גובה התשלום לוועד הבית, או לפי גודל הדירה, כקביעת החוק, או לפי מספר הנפשות שבכל דירה, כפי דעות פוסקים מסוימים.

ב. אשר להשתתפות בדמי המעלית לדיירי הקומה הראשונה, קומת קרקע אם אינם משתמשים כלל ועקיר, גם כשהם עולים לגג או לשכניהם, הם פטורים, אבל אם הם משתמשים בו כשהם רוצים לעלות לגג או לשכניהם, שבדירות העליונות, חייבים הם להשתתף בדמי החזקת המעלית.