ברכה

שאלה: 

שלום הרב,
מה דין בצק שרידדו אותו עד שנעשה דק מאוד, ואפו אותו אפייה רגילה. לאחר מכן מילאו בו מילוי בשר, ולבסוף טוגן כל המאכל כולו בשמן. מה ברכתו?
האם ניתן לומר שלאחר האפייה דינו כלחם גמור (הגם שהוא דק- כמו פיתה), והטיגון שלאחר מכן לא מפקיע ממנו "שם לחם" כדין לחם מבושל שיש בו כזית (או"ח קס"ח י'). ואם כן ברכתו תהיה המוציא?

תשובה: 

פת גם אם היא דקה היא פת, וברכתה המוציא, גם אם לאחר מכן טיגנה בזמן, וכמו הפיתות, שלאחר האפייה, מבשלים את הפת במרק וחילבה, שמברך על הפיתות המוציא.

אולם אם עטף פת דקה זו מסביב למילוי בשר, אם הבשר עיקר והפת דקה, היא רק עטיפה, ברכתו שהכל, אך אם הפת יש לה חשיבות בעיניו, וגם הבשר, הרי הוא פת הבאה בכיסנין, ומברך עליה מזונות, בין אם טיגן ובין אם לא טיגן.

תוכל להאזין להלכה יומית באתר נצח ישראל.

תאריך: 
24/12/18 ט"ז טבת התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist