ברכת מעין שלוש ופרות קפואים

שאלה: 

שלום כבוד הרב.
א. אדם שאכל מזונות כשיעור וכן אכל פרות שאינן משבעת המינים, האם יוכל לברך על המחיה ולהוסיף בתחילה וסוף לברכת הפרות? הרי אם שתה יין ואכל תמרים הוא יכול להוסיף, האם אותו הדין נאמר גם על מקרה זה.
ב. אדם אכל מזונות ותמרים, בברכה בתחילה הזכיר רק על המחיה ובאמצע הברכה נזכר שאכל גם פרות האם תועיל החתימה של הפרות להוציא אותו ידי חובת הברכה.
ג. שאלתי בעבר על פרות קפואים שטוחנים אותם ומכינים מהם משקה מה תהיה ברכתם, הרב ענה שכנראה יש חומרים בפרות קפואים אלו ולכן תהיה ברכת המשקה שהכל.
רצוני לשאול האם פרות המוקפאים בהקפאה ביתית ונטחנים, האם תרד ברכתם ל'שהכל' או שעדיין הברכה תהיה כברכתם למרות ההקפאה.

תודה רבה

תשובה: 

א. עליך לברך שתי ברכות: על המחיה ובורא נפשות.

ב. מבחינה עקרונית היה צריך לחזור מלברך על הפירות ברכה ארוכה, שפותחת ומסיימת בברוך, כי על המחיה הוא בירך ברכה, ברכה ארוכה, שפותחת בברוך וחותמת בברוך.

ולכן ברכתו לא היתה לבטלה, אך קשה לי להורות לחזור ולברך, ספק ברכת להקל ולא יברך.

תוכל לשמוע הלכה יומית באתר נצח ישראל באודיו.

ג. ברכתם היא עץ.

תאריך: 
15/11/18 ז' כסלו התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist