שריית בגד

שאלה: 

שלום לכבוד הרב

יש כאלו הנוהגים לשים מטלית בד בשבת ולהדק אותה על פי הברז ע"י גומיה וכדומה, על מנת לסנן את המים היוצאים מהברז, כגון בימות הפסח משום פירורי חמץ, או בשאר ימות השנה מתולעים (המצויים במכלי מים מפלסטיק הנמצאים על גגות בתים בחוגים מסויימים).
והסתפקנו, א. האם יש לחוש משום ליבון, שהרי שריית הבגד היא כיבוסו, ואף במים נקיים, (ואני חשבתי אולי אפילו ניחא ליה בכך שהבגד נשטף ומתנקה מפעם לפעם כדי שלא יצטברו שם לכלוכים)
(ומצד שמא יסחוט לכא' אין לחוש, כיוון שאינו מקפיד על הבגד שהרי הניחו שם למטרה זו).
ב. שמא יש לחוש מצד בורר שכל כוונתו היא לברור את הפסולת שהרי למטרה זו מניח את הבגד.

השאלה מהי דעת הרב בנושא לאור החששות הנ"ל?
ובפרט אליבא דהרמב"ם שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייבים עליה.

בתודה מראש.

תשובה: 

א. לפי רבינו, אין שריית בגד מהווה כיבוס.

ב. בד"כ המים צלולים, ולכן אין חשש לבורר, ממה שנשאר ומצטבר בבד, בפנים בתוך הברז, ולא יהא אלא כמו תיון.

תאריך: 
05/11/18 כ"ז חשון התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist