רוח רעה בנטילת שחרית

שאלה: 

שלום לכבוד הרב.
הגמרא בשבת סוף קח תחילת קט מדברת על נטילת ידיים שחרית שלוש פעמים בגלל בת חורין השורה על האדם בלילה.
לשיטת רבינו, האם בת חורין היא רוח רעה ואיך גמרא זו לא נפסקה להלכה?

תשובה: 

כי לדעת רבינו אותה סוגיה היא אגדה, וצריך לדעת כיצד לבארה, ומה הם מסריה.

תאריך: 
28/10/18 י"ט חשון התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist