אבקת חלב נוכרי

שאלה: 

שלום הרב!
אפשר תשובה ברורה האם לשיטת מורי יוסף מותר לאכול אבקת חלב נוכרי שיש בדגני בוקר דוגמת: סיני מיניס, קראנצ' וכדו?
יורנו מורנו כיצד לנהוג האם ניתן לאכול או לא?
תודה רבה

תשובה: 

איני זוכר את דעתו של מארי לגבי אבקת חלב נכרי.

אולם פוסקי ההלכה של ימינו, שדנו בגזירת חלב נכרי במדינות נאורות ומתוקנות, שיש בהן פיקוח בריאותי ומסחרי ותעשייתי, נטו להתיר חלב נכרי, אך נטו להחמיר בגלל הגזירה כגזירה.

אולם הרבה מן הפוסקים התירו למעשה אבקת חלב נכרי בנימוק שלא נגזרה גזירה על אבקת חלב, שלא היה בימי הגזירה.

ובכל זאת, עם שכלול תעשיית המזון, אשר בה מועברים חומרים שונים של טעם ושל צבע ושל שימור, ויש מחומרים אלו שאינם כשרים, יש צורך בהכשר אבקת חלב נכרי שלא יהיו החששות הנ"ל.

תאריך: 
14/10/18 ה' חשון התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist