אבקת חלב נוכרי

שאלה: 

האם מותר לאכול אבקת חלב נוכרי? הרי''צ אמר שחלב עכו''ם מעורר ספקות באמונה

תשובה: 

חלב נכרי אסור מכח גזירת חכמים.

יש פוסקים שמתירים בימינו חלב נכרי במדינות נאורות שבהן יש פיקוח קפדני של גורמי הבריאות והתעשייה והמסחר.

יותר פוסקים מתירים אבקת חלב נכרי בנימוק שחז"ל לא גזרו על אבקת חלב שלא היתה בימיהים.

מעבר לנ"ל יש להיזהר שמא היצרנים עירבו חומרי שימור, צבע או טעם, חומרים האסורים, ויש צורך בהכשר רבני.

תאריך: 
11/10/18 ב' חשון התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist