אימוץ וערווה

לק"י
האם בן מאומץ מותר בחיבוק ונישוק אמו המאמצת לכשיגדל? ובכלל, מה היחס לאימוץ בנושא זה של ייחוד וקרבה?
ברוך תהיה!

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

בן מאומץ אסור לנשק אמו המאמצת ולא להתייחד עמה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪