אדיר דחוח

שאלה: 

שלום וברכה לכבוד הרב,
לצערי הרב להלן דברי הפשע שאני מוחה בכל תוקף עליהם שכתב אדיר דחוח הלוי באתר אור הרמב"ם
"לגבי מָרי יוסף קאפח, נדמה לי שלא קראת את הוכחותיי במאמר, אך לא משנה, אם היית לומד בעיון את פירושו ורואה כיצד הוא מפרק אותם לגורמים, ומראה כיצד הם משובשים לחלוטין מדרך האמת, היית אולי מבין את דבריי. ראה לדוגמה את שיבושו של הראב"ד שהיה מסופק האם יש לה' יד ועין ומעיים או שמא אין לו? ואם היסודות רקובים, כל המבנה הרוחני שנבנה על גביהם הוא חורבה רעועה שמסכנת את הנכנסים אליה. סיבה נוספת שמָרי לא אמר את האמת (מעבר לסיבה שציינתי במאמרי שלא התייחסת אליה), היא העובדה שהוא היה חלק מהממסד הרבני, ומה לעשות, ברגע שאתה מקבל משכורת חודשית נפוחה וסרוחה מהממסד הרבני וטובות הנאה מפליגות ומשחיתות, אתה לא יכול להיות חופשי לומר את כל האמת אלא רק לרמוז אליה. ויש אפילו מקומות, שטובות ההנאה השפיעו על שיקול דעתו והוא לא ראה את האמת נכוחה. כי השוחד יעוור פקחים ויסלף דברי צדיקים."
אינני מבין מדוע לא יוצאת תגובה ממכון משה ומכבוד הרב שמוחה על דברי הפשע מה גם שלצערי הוא מופיע ביחד עם כבוד הרב בעלון אור ההליכות ובנוסף שיעורים שלו היו באתר עד לא מזמן,
ולכן לעניות דעתי יש חובה למחות.
אודה לרב על תגובתו בעניין ושכרו כפול מן השמים

תשובה: 

אני מזמן רב איני קורא את רשימותיו, ולכן איני יודע על תכניהן. ובוודאי שאיני מסכים לו. אני מוחה כנגדן.

לגופו של דבר, הנני מכיר באופן אישי את ד"ר ר' אדיר דחוח הלוי הי"ו, הוא אדם ירא שמים, וישר דרך מאוד, ישרות שגובלת בתמימות.

כשהחל לפרסם את דעותיו, ראיתי שהוא טועה בשתיים: בדרכי הסקת מסקנותיו, שהן מוטעות, וחמור מכל בפרסום דעותיו הבוטות שפוגעות בכבוד גדולי חכמי ישראל.

בעבר הוכחתיו ללא הצלחה. 

אני מאוד מיצר על כך, כי יהודי כזה יקר מאוד, אך טועה טעות גדולה מאוד מאוד. 

אני חוזר וקורא לו מקרב לב, מלב אוהב מאוד, שקול מחדש את דרכיך אלו.

ואל תבוש לחזור בך, כי חזרה מטעויות, וכל שכן טעויות כאלה, הן בגדר רדיפת האמת, שהיא חותמו של הקב"ה, והיא באה ממקום של ענווה וגבורת הנפש.

תאריך: 
07/10/18 כ"ח תשרי התשע"ט
x

Audio Playlist