דילוג לתוכן העיקרי

עמידה

שאלה

שלום לרב שליט"א.
העומד באמצע תפילת שמונה עשרה, והשץ בחזרה הגיע לקדושה האם למנהגינו יעצור ויקשיב לקדושה או ימשיך כרגיל בתפילתו, כמו כן בעניין שחייה במודים כשהשץ והציבור שוחים בחזרה והמתפלל עדיין בתפילתו שלו, האם ישחה איתם?
יישר כח

תשובה

לכתחילה, אל לו להתפלל באופן זה, כדי שלא יגיע למבוכה זו, שאתה מציג בשאלתך.

היה וכך נהיה הדבר,לשיטתנו, אל יפסיק, אפילו רק ברמת שמיעה בלבד, אלא ימשיך בתפילתו, כי העוסק במצווה פטור ממצווה אחרת, באותה עת.

ואין מעבירין על המצוות.