דילוג לתוכן העיקרי

נוסח התפילה

שאלה

שלום וברכה לכבוד הרב,

שתי שאלות יש לי לכבוד הרב, האחת כללית והשניה פרטנית:
1. כללית:
האם בראייה של "לכתחילה", נכון שיהיו מספר נוסחים של תפילה בעם ישראל, או נוסח אחד של תפילה לכולם?
אמנם בפוסקים מופיע עניין של שנים עשר שירים בשמים ל12 השבטים וכו', והרב קוק זצ"ל כתב שיש עניין של גיוון של העדות השונות ועוד ועוד - אך עדיין, האם אין שאיפה שלכל הפחות הנוסח עצמו של התפילה יהיה אחיד?
2. פרטנית: לגבי נוסח ברכת נחם בתשעה באב - יש הטוענים כיום שיש לשנות/'לשפץ' את ברכת נחם לאור תהליך הגאולה של עם ישראל - הרי ירושלים היום אינה 'חרבה מבלי יושב' וכו', לעומתם יש הטוענים שאין לשנות את הנוסח. מה דעת הרב בעניין זה?

תודה רבה

תשובה

1. זו המציאות בימינו. מה יהיה כשתתחדש הסנהדרין, נחיה ונראה אם נזכה שתתחדש בימינו.

2. אין לשנות שום נוסח של אנשי כנסת הגדולה, ונתפלל שניגאל גאולה שלימה, וטרם נגאלנו גאולה שלימה, לא מדינית וביטחונית ולא רוחנית, ולכשתתחדש הסנהדרין, הם יורונו כיצד לנהוג.