דילוג לתוכן העיקרי

מלאכה לפני שחרית

שאלה

1. האם מותר לסדר את תיק הנסיעות שלי לפני שהתפללתי שחרית?

2. לא הבנתי מה גדר מלאכה שנאסרה לפני שחרית? הרי ברור שזה לא כמו שבת. האם כמו חוה''מ?

תשובה

1. אכן כתוב בשו"ע, או"ח, פט ,ג, "אסור לו להתעסק בצרכיו או לילך בדרך עד שיתפלל תפילת שמונה עשרה..".

וכן צריך לנהוג, חפצי שמים קודמים לכל. אך אם לא הספיק בלילה להכין את תיק הנסיעות שלו, ואם לא יספיק לעשות כן אחרי התפילה, יכין לפני התפילה.

2. כל צרכיו, להבדיל מצרכים אישיים, כמו שירותים וכיו"ב.