זימון

שאלה: 

שלום לכבוד הרב!

1. בסעודה משפחתית כאשר יש לדוגמא 2 זכרים ו3 נקבות, האם הנשים מזמנות לעצמן?

תשובה: 

הנשים תזמנה לעצמן כי הן שלוש. ולפי רבינו, הן חייבות בזימון, ברכות, ה, ז. ולפי מרן רשות, קצט, ז.

2 הגברים במקרה זה רשאים לענות ואין זו פריצות, כי אין מדובר בעבדים או קטנים.

אבל אם היו שני גברים ואשה, אין מצטרפין ליצור חיוב בזימון, כי הגברים חייבים מן התורה, והנשים מדרבנן.

תוכל להאזין להלכה יומית.

תאריך: 
26/06/18 י"ג תמוז התשע"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist