חומר מיסיונרי

שאלה: 

בס"ד

לכבוד הרב

האם מותר לטלטל בשבת חומר מיסיונרי על מנת להזהיר אחרים (להראות להם במה מדובר וכדומה) מצד דיני מוקצה?
ואם כן, מאיזה דין? ככלי שמלאכתו לאיסור, או מטעם אחר?

תשובה: 

אין לו דין מוקצה במובן ההלכתי הדוקאי של דיני שבת, כי מותר לטלטלו כדי לזרקו לאשפה. ומותר לטלטלו כדי להדריך את הציבור, ולהזהירם כדי שיבערוהו.

תאריך: 
24/06/18 י"א תמוז התשע"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist