דילוג לתוכן העיקרי

תפילה

שאלה

יורנו רבנו:
א. האם לדעת רבנו ניתן להתפלל בכל יום ערבית מפלג המנחה ואילך או רק בליל שבת ובמוצאי שבת כמו שנשמע מלשונו בחיבור?
ב. עדיף להתפלל בציבור ללא תפילין [ ויניח אח"כ כמובן ] או יחיד עטור בתפילין?

תשובה

א. כל יום.

ב. עדיף שיתפלל בציבור ואפילו בלי תפילין, ולכשיהיה לו תפילין יניח ויקרא ק"ש.