חיוב מזוזה לדר בפונדק בחו״ל; ערוב בבית חולים

שאלה: 

לק"י ג כ"ב סיון תשע"ח
כבוד הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
כנהר שלום
א) לא ראיתי שהתיחס רבנו לדר בפונדק בחוצה לארץ, האם לשטתו הדר בפונדק בחו"ל פטור מן המזוזה גם משלשים יום ואילך? נפק"מ בתי שיקום וכיוצ"ב שאין משכירים את הנכס.
ב) לאור המציאות שאפשר שבית חולים יעביר חולה מחדר לחדר (בפרט למחלקה אחרת), האם חולה בבית חולים יתחייב בערוב חצרות כדי לטלטל? ומה אם התברר לכאורה שישאר החולה באותה מחלקה ויש להניח שלא יועבר מהחדר "שלו"?
בכ"ר
שמעיה אפל

תשובה: 

אכן דברי רבינו סתומים. ניתן לומר שגם פונדק בחו"ל חייב במזוזה אחרי 30 יום. כדין שוכר. וניתן לומר, שפונדק גרע משוכר ובחו"ל פטור לגמרי. ונחלקו בעניין זה פוסקי ההלכה, עיין ערוך השולחן, יו"ד רפו, מח, שמחייב. ולכן יקבע בלי ברכה, אף שאני באופן אישי סבור, כדעת ערוך השולחן, שחייבים לקבוע גם בפונדק בחו"ל, למעלה מ 30 יום, שהרי כבר אין מדובר בדין עראי, ולפי שיטתנו, גם שואל חייב במזוזה.

תוכל לשמוע הלכה יומית באתר.

תאריך: 
05/06/18 כ"א סיון התשע"ח
x

Audio Playlist