דילוג לתוכן העיקרי

תפילה

שאלה

לק"י
מנין מצומצם ואין רוב שלא התפללו
אך מעוניינים "לפרוס" פרוסה לשיטתם ולקרוא לזה תפילה בציבור ושרי.
כיצד יש לנהוג ? והאם ההתייחסות תהיה שונה בבית כנסת שאמי ,ספרדי, אשכנזי?
תודה רבה

תשובה

לפי רבינו - לא. ויש איסור בדבר.