דילוג לתוכן העיקרי

טיבולו במשקה

שאלה

לק"י
שלום לכבוד הרב
"החרסת מצוה מדברי סופרים...ונותנין לתוכן חומץ" (חמץ ומצה פרק ז יא)
"לפי שאינו חייב על היין ועל החומץ שתיים,כי החומץ לא נאסר אלא מחמת עיקרו שהוא יין" (מצות לא תעשה רו)
"ועוד סובר ר' אליעזר שדבש ויין תפוחים וחומץ ענבי הסתיו מתטמאין משום משקה...וכלל הוא אצלינו ששבעה משקין בלבד הן שמתטמאין" (פיהמ"ש תרומות פרק יא ב)
האם חומץ יצא מכלל שם יין?
האם בנזיר כיון שהחמירה תורה "ועד זג לא יאכל" בכלל זה חומץ ?
האם ניתן לומר שמכאן ראיה לטיבולו בכל משקה ולאו דוקא משבעת משקין?
תודה רבה

תשובה

חומץ יין אסור לנזיר.

חומץ הוא משקה לעניין טיבולו במשקה.