דילוג לתוכן העיקרי

המאחר לתפילה, האם יברך ברוך שאמר

שאלה

שלום וברכה.
המאחר לבה"כ ומגיע לקראת 'ויברך דוד': האם יברך ברוך שאמר ויקרא פרק תלים ויברך ישתבח, או שמא עליו לוותר על ברכות ברוך שאמר וישתבח אם הוא איננו קורא את כל ששת מזמורים התלים?

לכאורה (וכמדומני שפעם קראתי זאת בשיח ירושלים) משמע מדברי הרמב"ם שברכות אלו ניתקנו דווקא למי שאומר את ששת המזמורים, ולכן המאחר לא יברך. מהי הכרעת הרב?

ברוך תהיה

תשובה

לא חייבים לקרוא כל ששת המזמורים, כי ניתן לדלג כדי שיוכל להשתלב עם הציבור, אולם במקרה דנן, הוא לא יספיק לומר את ק"ש וברכותיה שכוללת קדושה, לכן יוותר על הזמירות ויתחיל עם הציבור ק"ש וברכותיה.