שכח מוריד הטל

שאלה: 

שלום וברה
ביום השלישי של חול המועד פסח, הגעתי לברכת חונן הדעת, ואז פתאום שמתי לב שאיני זוכר האם אמרתי מוריד הטל או משיב הרוח ומוריד הגשם. מה לעשות במצב זה? האם ספק דרבנן לקולא ולכן אמשיך להתפלל כרגיל, או שיש לחשוש לדברי המשנה ברורה שאמר שמי שלא זוכר אם אמר משיב הרוח או מוריד הטל בתוך 30 יום ממוסף יו"ט של טו ניסן, אז מסתמא הוא אמר משיב הרוח כהרגל לשונו, ולפי זה אצטרך לחזור לתחילת התפילה?

ברוך תהיה.

תשובה: 

נראה שלפי רבינו מספק אין לחזור.

תאריך: 
08/04/18 כ"ג ניסן התשע"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist