אכילת דבר חלב אחראכילת ביצה או תפוא"דשנתבשלו בתבשיל בשרי

שאלה: 

הרב כותב שמותר לאכול דבר חלב אחר שאוכלים ביצה או תפוד שנתבשלו בתבשיל בשרי בתנאי שלא נדבק בהם בשר כלל.
שאלותי:
א. מדוע אם נגע בשר בגבינה חובה לחתך מעט בסכין את שולי הגבינה והבשר בגלל חשש נתינת טעם ואילו במקרה של הביצה או התפוא"ד אין בעיה של נתינת טעם?
ב.האם יש בקהילת צנעא שהסתייגו מן ההיתר הזה? אם כן מה טענתם?
בברכה

תשובה: 

כי אסור לאכול גבינה שבלעה טעם בשר, או בשר שבלע טעם גבינה.

אבל במקרה הנדון הוא אוכל גבינה אחרי שאכל תפוח אדמה, שבלוע בטעם בשר, ולא אסרו אכילת גבינה אחרי אכילת בשר, משום בשר שבין השיניים (לרבינו). ואפילו לסוברים מחמת שומן בשר, הני מילי כשאכל בשר ממש, ושומנו נשאר בפה, או עולה לפה במשך שש שעות.

תאריך: 
18/03/18 ב' ניסן התשע"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist