דברים הבאים בסעודה

שאלה: 

לכבוד הרב רצון ערוסי שליט"א שלום רב,

א. ע"פ מורי, גבי דברים הבאים בסעודה בין מחמת הסעודה ובין לאו, בין בתוך הסעודה ובין לאחר הסעודה, האם מועילה בכוונתו של אדם לברכת המוציא על מה שיביאו(-שקובע עליהם סעודה) ובכך פוטרתן בברכת המוציא?
ב. ע"פ מורי, פירות המונחים על השולחן (כחלק מסידור הסעודה בשולחן) ,והרי הם כקינוח לאחר הסעודה, וכעת מברך המוציא ,האם פוטרתם בברכה?
ג. ע"פ מורי, אדם שבכוונתו להמשיך לאכול לחם אך נגמר מהשולחן, האם דברים הבאים מחמת הסעודה/לא מחמת הסעודה ייחשבו בתוך הסעודה ויכריע דין זה בברכתם או שמא צריכים ברכה לפניהם ולאחריהם (שכן נסתלק הלחם)?

תשובה: 

א. אין הדבר תלוי בכוונתו.

ב. לא. כי אין דרך לאכול פירות אלו עם פת.

ג. כן. ואין צורך בברכה לפניהם ואחריהם.

תאריך: 
11/02/18 כ"ו שבט התשע"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist