דילוג לתוכן העיקרי

ביאור מאמר חז"ל

שאלה

שלום
1. יש מאמר חז"ל כשם שקיבלתי שכר על הדרישה כך
אקבל על הפרישה
בשלמא דרישה אדם דורש כל אתין שבתורה מקבל שכר
פרישה שלא ראה מה לרבות מאת השם אלוהיך תירא
עמד ופירש מה שכר יש לו לקבל

תשובה

מאחר והיתה לו סיבה מאוד חשובה לפרישה, כדי שלא לפגוע בייחוד ה' ואחדותו, לכן על פרישה כזו מקבלים שכר.