הפרדה בין בשר וחלב לפי הרמב"ם

שאלה: 

שלום,
אני לומד הלכות כשרות לפי הרמב"ם.
לא מצאתי שהרמב"ם מביא שצריך סכום נפרד לחלבי ובשרי. לא מצאתי שהרמב"ם מביא שצריך להחליף את המפות שולחן בין בשר לחלב.
מה המשמעות של זה? האם לפי הרמב"ם די בשטיפת הכלי בין בשר לחלב? די בניגוב השולחן (ואולי אין צורך כשאוכלים בצלחות כבימינו)?

אשמח להבין מה הדין לפי הרמב"ם (אני שואל על הדין ולא על המנהג היום של רוב ישראל).
תודה,

תשובה: 

ההפרדה בין חלבי לבשרי ברמת הכיורים, ואפילו ברמת הכלים, היא הנהגה טובה מאוד של כל בית ישראל, שהומלצה ע"י פוסקי ההלכה, ולכתחילה אין לסטות ממנה מפני חשש למכשולים מבחינה הלכתית.

תאריך: 
03/12/17 ט"ו כסלו התשע"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist