פלטה בשבת

שאלה: 

שלום וברכה לכבוד הרב,
עיינתי בכל התשובות של הרב בעניין החזרה לפלטה בשבת ואני מודה שאני הקטן לא מצליח להבין את פסיקתו של מורי, כי אם חסר ודאי שממני חסר.
אודה לרב שיבאר לי הנושא.
אם כל איסור החזרה הוא משום עובדין דחול מה הבעיה בפלטה מכיוון שהפלטה נוצרה עבור חימום אוכל ולעניות דעתי אפילו יהודי מסורתי שיראה אדם מניח אוכל על הפלטה לא יחשוד בבישול.
(ובוודאי מי שגר בישוב /עיר דתי לא יחשדו בו בבישול חס ושלום).
בנוסף מדוע לא להתיר על גבי רשת או כאשר הפלטה מכובת ע"י שעון שבת לדעת מורי, האין ספק דרבנן לקולא ?
ושאלה אחרונה כיצד הורה מורי לנהוג כאשר מתארחים בשבת אצל משפחה והם נוהגים ע"פ המתירים להניח תבשיל על פלטה חמה ?
יאמר לנו הרב כיצד לנהוג.
תודה לכבוד הרב, תבוא עליך הברכה ושכרך כפול מן השמים.

תשובה: 

א. עובדין דחול אינו איסור משום מראית עין, אלא שעובדין דחול יש ויגלשו לאיסור ממש.

ב. על הפלטה הנקראת פלטה של שבת ניתן להרתיח דברים או לבשלם, נסה ותראה, ולכן דינה כתנור.

ג. גם רשת על פלטה, עדיין היא כחצובה שעל התנור.

ד. עקרונית, מותר להניח בשבת תבשיל שהתבשל כל צרכו מע"ש, על גבי פלטה כבויה, ואשר תידלק ע"י שעון. אלא שאין להורות היתר זה להמונים, כי אפשרות הכשלון שלהם שכיחה, וכבר היו דברים מעולם, שהפלטה הופעלה ע"י השעון, ובכ"ז הניחו התבשיל בטענה שטרם התחממה, וכן כיו"ב.

תאריך: 
03/09/17 י"ב אלול התשע"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist