דילוג לתוכן העיקרי

הלכות תפילה הלכה למעשה

שאלה

אדם שהתפלל נץ והוזמן להיות שליח ציבור במניין הרגיל,האם יש דמיון לקידוש שאע"פ שקידש (במקרה דנן התפלל) יהיה מותר לו לקדש (להתפלל) שוב כי כל ישראל ערבים זה לזה?
אם לא - מדוע?
והאם יש נפקא מינה אם מדובר שהוא רק קרא ק"ש בנץ והתפלל תפילת 18 יחידי ללא ברכות ק"ש והוזמן להיות שליח ציבור במניין הרגיל.

בתודה ובברכה

תשובה

תפילה היא עבודה שבלב, בין המתפלל ובין אביו שבשמים. ואם התפלל שוב אינו חוזר ומתפלל, אלא א"כ מתפלל בתורת נדבה, ומוסיף בקשה בתפילתו השנייה.

ואין המתנדב יכול להוציא את החייבים ידי חובתם. מה שאין כן קידוש, היא מצווה, ומכח הדין שכל ישראל ערבים זה לזה, יכול זה שיצא ידי חובתו להוציא את מי שלא יצא ידי חובתו.