ירושת בנות

שאלה: 

שלום הרב,
האם ראוי לאב, למען השלום והאחדות בין ילדיו, לחלק ירושה ( בצוואה ) באפן שווה בין בניו ובנותיו ?

מה ראוי במקרה שהבן בלבד הינו אברך?

תודה

תשובה: 

רשאי האב לצוות לחלק עזבונו בחלקים שווים בין בניו ובנותיו, בדרך של מתנה מחיים, דהיינו שעה לפני מותו, אבל אינו רשאי להתנות נגד דין תורה, כגון שבנו הבכור יירש רק חלק אחד ולא שני חלקים.

אבל בלי התנאה, ובדרך של מתנה מחיים, יכול להשוות בין כולם בנים ובנות, וכולם בחלקים שווים, אולם רצוי שייתן במתנה מחיים, לא במסגרת המצווה, מתנה לאברך. וכן מתנה לבנו הבכור. ובצוואה ישווה בין כולם, כי צוואה שבה יש הבדלים בין היורשים, מעוררת קנאה בין היורשים, ולפעמים נפגע מאוד האב המנוח, אחרי מותו, ע"י מי מבניו או בנותיו.

תוכל להאזין להלכה יומית באתר זה.

תאריך: 
06/08/17 י"ד אב התשע"ז
x

Audio Playlist