משמעות השם "תכלאל " וביחס לשם הסידור?

שאלה: 

כבוד הרב,
נשאלתי ביחס לשם הסידור תכלאל .
השבתי על כך מתוך היכרותי את השפה הערבית כי
השם תכלאל בערבית : تكلال תכלאל הוא שם פועל ומשמעה הכתרה ,האדרה ,תפארת. ויש במשקל זה דוגמאות נוספות .

הפועל تكلل תכלל (פתח מתחת ל-כ וה-ל) משמעו הוכתר .
לדעתי משמעות השם ביחס לסידור היא "כתר (התפילה ) או אולי תפארת (התפילה)
האם נכון הדבר ?
לתשובתך אודה ,

תשובה: 

הפירוש הנפוץ תכלאל כולל כל בו.

פירושך נאה ויייתכן, השווה עם פירושו של הרב פנחס קורח בהקדמתו לתכלאל המבואר, שתכלאל = נזר.

תאריך: 
23/07/17 כ"ט תמוז התשע"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist