דילוג לתוכן העיקרי

השבת שלום בקריאת שמע

שאלה

שלום הרב.
מה טעם ההיתר להשיב לתת שלום בקריאת שמע, כל מצב לפי מעמד האנשים.
נראלי משום כבוד האדם העובר, שכן מובא שם אביו או מלך, ואותם חייבים לכבד.
ומסקנה, מה הטעם, ואם הטעם כמו שכתבתי, האם חייבים לתת שלום, אפילו כאשר אותו אדם לא רוצה להפריע לו בקריאה?(למשל מלך, שלא יכול למחול על כבודו)

תשובה

באופן כללי הלכה זו מטפחת החובה לכבד מי שחייבים בכבודו.

בפועל, בימינו אין נוהגים לפי הלכה זו.

מבחינה עקרונית, בודאי שמקדימים שלום למלך, כי חייבים בכבודו, וגם מתייראים ממנו.